Bullerutredningar förklarat

När kommuner eller andra myndigheter ber om en bullerutredning menar de oftast en spår- och trafik bullerutredning. Det är ett sätt att undersöka bullernivåer vid en tomt, vid fasaden till en byggnad och även bullernivåer inomhus. Anledningen till att en utredning krävs är, först och främst, för att buller kan påverka människans hälsa. Då måste … Continue reading Bullerutredningar förklarat