+46 735 51 41 38 info@springwellaudio.se

Akustik

Springwell Audio utföra projektering av akustiska åtgärder för rumsakustik och byggnadsakustik.

Rumsakustik innebär val och placering av lämplig material för att ha kontroll över ljudets beteende i ett rum. Det finns flera olika tillgängliga teknik såsom rumsutforming, absorberande material, perforerade paneler, diffusorer, reflektorer med mera.

Byygnadsakustik handlar om att kontrollera ljudöverföring mellan olika utrymmen. Ljud överföras båda genom luft och stommen därför krävs försiktigt projektering för att undvika oönskade buller.

Genom applicering av internationella normer (ISO12354, ISO3382 med mera) och beräkning med industrinorm mjukvara (INSUL och Soundflow), projektera vi lämpliga detaljer som uppfyller Boverkets krav eller bättre.

skicka epost ring oss