+46 735 51 41 38 info@springwellaudio.se

Projektering av ljudanläggningar

Eftersom vi inte har något band med tillverkaren eller distributörer, kan vi projektera just den ljudanläggning ni behöva. Vår strategi är att gå in i samråd med dig som kund och bedöma dina behov. Först då kommer vi att gå vidare och sätta ihop ett förslag.

Dator simulering av föreslagen anläggning är en stor del av projekteringen samt en grundlig undersökning av akustiken av befintliga rum för att bekräfta simuleringens noggrannhet.

Projektering av ljudanläggningar i följande områden:

  • Tal förstärkning – kyrkor, skolor, konferens mm
  • ’Live’ Musik förstärkning – konsert, nattklubb mm.
  • Bakgrundsmusik anläggningar – hotell, butik mm
  • Utrymningslarm med talatmeddelande – myndighetssystem, brandskydd
  • Noise masking – tal sekretess i kontor, sjukhus mm
  • Hörslingor –tillgänglighet för hörselskadade – hörslingor, radio system, infra -röd