Ljudmätning

Fackmässigt ljudmätningar och trafikbullerutredningar med rapport

Kontakta oss för en offert eller mer info

Begär en offert

 

ring 073 551 4138

Vi kan hjälper dig eller ditt företag när:

  • Du är störde av buller från grannens fläkt eller buller från krog, gymverksamhet eller annan industri
  • Du måste bevisa till myndigheterna att din byggnad uppfyller dagens standarder på ljudisolering och ljudnivåer inomhus
  • Du behöver veta hur högt ventilationen låter för att undvika olägenhet för din hälsa
  • Du behöver en trafikbuller utredning för bygglovsansökan
  • Du behöver projektering av lösningar till byggakustiken
  • Du behöver hjälp med utredning av buller på arbetsplatsen, åtgärdsförslag och handlingsplan
  • Och mycket mer!

Varför du ska välja Springwell Audio 

  • Vi har 20 år i branschen och vet exakt vad våra kunder behöver
  • För att vi har 100% kundnöjdhet och alltid leverera det som efterfrågas inom tidsramen för projektet
  • För att vi hålla nere kostnader gentemot våra kunder men behålla samma höga kvalitet som med dom stora konsultbolag.

Vi utför ljudmätningar i framförallt Uppsala, Stockholm och angränsande län. Vi har också samarbete med konsulter i andra delar av landet.

Ljudmätning – Byggakustik

BBR ställer krav på flera akustiska egenskaper i byggnader:
Ljudisolering – mätning av luftburet buller och ljud. Mätningar utförs enligt SSENISO140/SSENISO16283 och jämföras med riktlinjerna i BBR, SS25267 och SS25268.
Stegljud – mätning av stomljud eller strukturburet ljud från angränsande utrymmen. Mäts enligt SSENISO140/SSENISO16283 och riktlinjer enligt  BBR, SS25267 och SS25268 tillämpas.
Efterklangstid – rumsakustiken kan, enligt BBR, beskrivas av en parameter, efterklangstid. Mäts enligt ISO3382 samt SS25267 och SS25268.

Högtalare som används vid mätning av ljudisolering

Mätning av ljudisolering

Ljudmätning – Restaurang och Krog

Vi göra ljudisoleringsmätningar åt barer och restauranger vid tillståndsansökan för nattservering o dyl. Vi kan också hjälpa till med design av akustiska lösningar för att uppnå kraven.

Ljudmätning – Buller

Installationsbuller – Verifiering av ljud från ventiliation och andra maskiner.

Folkhälsomyndighetens (f.d. Socialstyrelsen) allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13, är grunden till många mätningar idag. Kanske du är störd av en närliggande tågbana, väg eller annan verksamhet? Springwell Audio kan utföra oberoende bullermätningar enligt professionell praxis och jämföra med myndighetens riktlinjer.

Mätningar utförs enligt SP Rapport 2015-02 samt SS EN ISO 10052 och 16032 och jämförs med riktlinjerna i BBR, SS25267 och SS25268.

Ljudmätning – Bullerexponering

Ljudmätning av arbetstagarens exponering av ljud/buller görs enligt ISO9612 och vi kan också hjälpa till med rekommenderade lösningar och åtgärder för att uppnå kraven.