(English) Test Page

Services

Ljudmätningar, byggakustik och samhällsbuller.

Byggakustik

Ljudmätning

Vi utför fackmässigt ljudmätningar av byggnadsakustik och buller. Du får en gedigen rapport som uppfyller myndighetens krav.

1
Trafikbuller, buller från industri

Buller-utredning

Fackmässigt utredning av buller från fordons- och spårburen trafik. Används vid bygglovs ansökan och förhandsbesked.

2
Bedrock Audio mätinstrument

Mätinstrument

Auktoriserad återförsäljare av Bedrock Audio avancerat decibelmätare

3