(English) Test Page

Services Ljudmätningar, byggakustik och samhällsbuller. Byggakustik Ljudmätning Vi utför fackmässigt ljudmätningar av byggnadsakustik och buller. Du får en gedigen rapport som uppfyller myndighetens krav. 1 Trafikbuller, buller från industri Buller-utredning Fackmässigt utredning av buller från fordons- och spårburen trafik. Används vid bygglovs ansökan och förhandsbesked. 2 Bedrock Audio mätinstrument Mätinstrument Auktoriserad återförsäljare av Bedrock Audio … Continue reading (English) Test Page