Kundcase

Byggmästare i Mälardalen, Bäckby Kv3

Springwell Audio anlitades av Byggmästare i Mälardalen som akustikkonsult för projektet Bäckby Kv3.
En trafikbullerutredning genomfördes för att projektera ljudkrav på fönster, en ljudskyddsbeskrivning togs fram samt verifieringsmätningar och inspektioner genomfördes vid projektets slut.
Springwell Audio hjälper er säkerställa kvalitet för olika byggsystem som Miljöbyggnad 3, BREEAM med mera.