Kundcase

 • 2021-10-24 09:51

  Ljudmätningar

  Byggakustik, buller, ljudsystem

  info
 • 2021-10-25 09:51

  Bullerutredningar

  Utredning av fordons- och spårburentrafikbuller och industribuller

  info
 • 2021-10-26 09:51

  Mätinstrument

  Mätinstrument från Bedrock Audio

  info
 • 2021-10-27 07:22
  Arkitektens visionsbild

  Byggmästare i Mälardalen, Bäckby Kv3

  Springwell Audio anlitades av Byggmästare i Mälardalen som akustikkonsult för projektet Bäckby Kv3.
  En trafikbullerutredning genomfördes för att projektera ljudkrav på fönster, en ljudskyddsbeskrivning togs fram samt verifieringsmätningar och inspektioner genomfördes vid projektets slut.
  Springwell Audio hjälper er säkerställa kvalitet för olika byggsystem som Miljöbyggnad 3, BREEAM med mera.

  info
 • 2013-04-28 07:25
  Arenan under konstruktion

  Friends Arena

  Springwell Audio AB tillhandahöll projektledning och designtjänster för den Svenska Nationalarenan, Friends Arena, i Stockholm.

  Projektet sträckte sig över nästan fyra år totalt. Springwell Audio jobbade med sammansättningen av den ursprungliga designspecifikationen fram till driftsättning och överlämnandet.

  Bolagets ägare, Steven Liddle, agerade konsult åt PEAB, huvudentreprenör för byggnation och inredning av arenan.

  PAVA-systemet ger förstärkning och reproduktion för sport, konserter och en mängd andra evenemang samt uppfyller livssäkerhetsfunktionen.

  Ljuddistribution är baserad på ett dubbelt redundant, singelmod fibernätverk med portnivåövervakning av länkar. Dante digital audio ger ett extremt flexibelt routing- och distributionssystem med både primärt och sekundärt ljud aktiverade på separata VLAN. Denna nivå av redundans säkerställer maximal drifttid i händelse av utrustningsfel eller fiberskada.

  Ljudprocessing och förstärkning är från Electrovoice Netmax respektive EV Contractor Precision Series. XLVC (XLD281) line array högtalare och EVH-punktkällor ger täckning i arenan medan en mängd olika Bosch-högtalare används i det 100V distribuerade systemet.

  Springwell Audio har numera ett avtal med arenan som leverantör av service och underhåll av ljudanläggningen och det utrymningslarm funktion.

  info
 • 2009-06-26 07:09
  Bullerutbredningskarta

  Vetlanda kommun detaljplan

  Springwell Audio samarbetade som akustiker med Vetlanda kommun för att genomföra en bullerutredning som del av upprättning av en detaljplan.

  Utredningen omfattar både trafikbuller och buller från en sportanläggning med två fotbollsplan. Det fanns även med en utredning av eventuella tillbyggnad av en samlingslokal på området.

  Som underlag för buller från sportanläggningen används standarden VDI 3770 som anger bullernivåer från publik, spelaren, domare med mera. Detta var ett komplex projekt med många olika bullerkällor och underlag. Bedömningen gjordes mot svensk författningssamling 2015:216 (trafikbuller förordning) samt Naturvårdverkets riktvärde och vägledningar för sportanläggningar.

  Det var en närsamarbete mellan kommunens planarkitekt och Springwell Audios akustikkonsult som resulterade i ett positiv besked för utveckling av området.

  info