Ljudmätning

 • 2021-10-24 09:51

  Ljudmätningar

  Byggakustik, buller, ljudsystem

  info
 • 2021-10-25 09:51

  Bullerutredningar

  Utredning av fordons- och spårburentrafikbuller och industribuller

  info
 • 2021-10-26 09:51

  Mätinstrument

  Mätinstrument från Bedrock Audio

  info

Fackmässigt utförda ljudmätningar och trafikbullerutredningar med rapport

Kontakta oss för en offert eller mer information

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm9mZmVydEBzcHJpbmd3ZWxsYXVkaW8uc2U/c3ViamVjdD1PZmZlcnRmw7ZyZnLDpWdhbiIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5CZWfDpHIgZW4gb2ZmZXJ0PC9hPg== ring 010 330 6005

Vi kan hjälpa dig eller ditt företag när:

 • Du är störd av buller från grannens fläkt eller buller från krog, gymverksamhet eller annan industri
 • Du måste bevisa för myndigheter att din byggnad uppfyller dagens standarder på ljudisolering och ljudnivåer inomhus
 • Du behöver veta hur högt ventilationen låter för att undvika olägenhet för din hälsa
 • Du behöver en trafikbullerutredning för bygglovsansökan eller förhandsbesked
 • Du behöver projektering av akustik lösningar för att förbättra din akustikmiljö
 • Du behöver hjälp med utredning av buller på arbetsplatsen, åtgärdsförslag och handlingsplan
 • Och mycket mer!

Varför du ska välja Springwell Audio

 • Vi har 20 år i branschen och vet exakt vad våra kunder behöver
 • För att vi har 100% kundnöjdhet och alltid levererar det som efterfrågas inom tidsramen för projektet
 • För att vi håller ner kostnader gentemot våra kunder men behåller samma höga kvalitet som dom stora konsultbolagen.

Vi utför ljudmätningar i framförallt Uppsala, Stockholm och angränsande län. Vi har också samarbete med konsulter i andra delar av landet.

Vad säger våra kunder?

Ljudmätning – Byggakustik

BBR ställer krav på flera akustiska egenskaper i byggnader:
Ljudisolering – mätning av luftburet buller och ljud. Mätningar utförs enligt SSENISO 16283 och jämförs med riktlinjerna i BBR, SS25267 och SS25268.
Stegljud – mätning av stomljud eller strukturburet ljud från angränsande utrymmen.
Efterklangstid – rumsakustiken kan, enligt BBR, beskrivas med en parameter, efterklangstid. Mäts enligt ISO3382 samt SS25267 och SS25268.

Ljudmätning – Buller

Installationsbuller – Verifiering av ljudnivå från ventilation och andra maskiner.

Folkhälsomyndighetens (f.d. Socialstyrelsen) allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13, är grunden till många mätningar idag. Kanske du är störd av en närliggande tågbana, väg eller verksamhet? Springwell Audio utför oberoende bullermätningar enligt professionell praxis och jämföra med myndighetens riktlinjer.

Mätningar utförs enligt SP Rapport 2015-02 samt SS EN ISO 10052 och 16032 och jämförs med riktlinjerna i BBR, SS25267 och SS25268.

Ljudmätning – Bullerexponering

Arbetsmiljöverket ställer krav på hur mycket buller man får exponeras för på arbetsplatsen. Vi genomför ljudmätning av arbetstagarens exponering till ljud och buller på arbetsplatsen. Vi hjälpa också till med rekommenderade lösningar och åtgärder för att uppnå kraven.