Kundcase

Friends Arena

Springwell Audio AB tillhandahöll projektledning och designtjänster för den Svenska Nationalarenan, Friends Arena, i Stockholm.

Projektet sträckte sig över nästan fyra år totalt. Springwell Audio jobbade med sammansättningen av den ursprungliga designspecifikationen fram till driftsättning och överlämnandet.

Bolagets ägare, Steven Liddle, agerade konsult åt PEAB, huvudentreprenör för byggnation och inredning av arenan.

PAVA-systemet ger förstärkning och reproduktion för sport, konserter och en mängd andra evenemang samt uppfyller livssäkerhetsfunktionen.

Ljuddistribution är baserad på ett dubbelt redundant, singelmod fibernätverk med portnivåövervakning av länkar. Dante digital audio ger ett extremt flexibelt routing- och distributionssystem med både primärt och sekundärt ljud aktiverade på separata VLAN. Denna nivå av redundans säkerställer maximal drifttid i händelse av utrustningsfel eller fiberskada.

Ljudprocessing och förstärkning är från Electrovoice Netmax respektive EV Contractor Precision Series. XLVC (XLD281) line array högtalare och EVH-punktkällor ger täckning i arenan medan en mängd olika Bosch-högtalare används i det 100V distribuerade systemet.

Springwell Audio har numera ett avtal med arenan som leverantör av service och underhåll av ljudanläggningen och det utrymningslarm funktion.